zo 17 jun 2018  om 09:30
Voorganger: Ds. G.Knol - Bierum
Zondagdienst
Ouderling: S.van Dijk en P.Rijkens. Diaken: C.Feitsma. Koster: J. Beukema. 1e rondgaande collecte: Binnenlands diaconaat; 2e rondgaande collecte: Kerk. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand: zomernummer.

terug