zo 4 okt 2020  om 10:00
Voorganger: dhr. G. Doorn, Oldemarkt
Zondagsdienst

We zijn voornemens om op 4 oktober weer een kerkdienst te houden in onze kerk. Omdat we op dit moment niet kunnen overzien hoe de situatie zal zijn i.v.m. corona, wordt volgende week vrijdag 2 oktober besloten of dit doorgaat of niet. We gaan gemeenteleden benaderen die aangegeven hebben dat ze mee willen helpen bij de voorbereiding van de kerkdienst. Wie wil Stefan op 4 oktober meehelpen bij het geluid en de bediening van de camera’s tijdens de kerkdienst? Geef het door aan de scriba (scriba-zg@outlook.com). De spelregels voor het bezoeken van de kerkdienst wijzingen op 2 punten; aanmelden gaat via een nieuw emailadres (aanmeldenkerkdienst-zg@outlook.com) en telefonisch opgave is bij Wilma van der Laan (0596- 567377). Aanmelden kan tot vrijdagavond 2 oktober 18:00 uur.

Er is een deurcollecte voor Kerk en Israël.

terug