Kerkdiensten
« vorige  |  oktober 2023  |  volgende »
datum/tijd voorganger details
zondag 1 oktober 2023
om 09:30
dhr. E. Leune, Benthuizen Israelzondag
Ouderling(en): : E.Alberts. Diaken: C.Feitsma. Koster: J.Datema. 1e collecte: Kerk en Isra?l IBAN: NL 43 RABO 0374504350. 2e collecte: Simavi IBAN: NL 34 RABO 0374501505.
zondag 8 oktober 2023
om 09:30
ds. S. Alblas, Bedum Zondagsdienst met kinderkoor Sjaloom
Ouderling(en): : W.van der Laan. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Beukema. Oppas: J. Burema, A. Bos. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: Missionair werk IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Kerk IBAN: NL 43 RABO 0374504350.
zondag 15 oktober 2023
om 09:30
da. W.T. Spoelstra, Spijk Zondagsdienst
Ouderling(en): : J.Beukema. Diaken: J.van Wijk. Koster: J.Datema. 1e collecte: Kerk IBAN: NL 43 RABO 0374504350. 2e collecte: Hospice de Schutse IBAN: NL 34 RABO 0374501505.
zondag 22 oktober 2023
om 09:30
ds. G. Segger, Winsum Zondagsdienst
Ouderling(en): : A.Bos. Diaken: M.Duisterwinkel. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Werelddiaconaat IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: World Vision IBAN: NL 34 RABO 0374501505. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.
zondag 29 oktober 2023
om 09:30
dhr. G. Doorn, Oldemakrt Bijbelzondag (?)
Ouderling(en): : W.van der Laan. Diaken: C.Feitsma. Koster: J.Datema. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: NBG IBAN: NL 43 RABO 0374504350. 2e collecte: Onderhoud IBAN: NL 61 RABO 3674109085.