Overzicht diverse contactgegevens Overzicht diverse contactgegevens
 Sectie  Functie  Dhr/  Mevr  Naam  Tel  Email
           
   Preses  Dhr.  M.A. Duisterwinkel    
   Scriba    Vacant   Scriba-zg@outlook.com
 1  Ouderling  Mevr.  W. van der Laan - Alta  0596-567377  
 2  Ouderling  Mevr.  E. Alberts - Alta  0596-568482  
 3  Ouderling  Mevr.  A. Bos - Windt  0596-582084  
 4  Ouderling, moderamen  Mevr.  J.A.D. Beukema  0596-581616  
   Jeugdouderling    Vacant    
           
 1  Diaken  Mevr.  C.M. Feitsma - Vergeer  0596-572949  
 2  Diaken  Dhr..  M.A. Duisterwinkel  0596-581498  
 3  Diaken  Mevr.  J.J. van Wijk - Katerbarg  0596-5812822  
 4  Diaken  Dhr.  W. Huijzer    
           
   Ouderling kerkrentmeester  Dhr.  K.L. Feitsma  0596-572949  
   Ouderling kerkrentmeester  Mevr.  C.A. Bakker- Duisterwinkel  0596-582309  
   Koster 't Zandt  Dhr.  J. Datema  0596-581290  
   Koster 't Zandt  Dhr.   J. Beukema  0596-880600  
           
   Preekvoorziener  Mevr. S. van Dijk  0596-582004  preekvoorziening-zg@outlook.com
   Beamerteam  Dhr.  J. Brontsema  0596-581616  beamertzandtgodlinze@gmail.com  
           
   Kerkelijk bureau  Dhr.  R.P. Kruger    kb-tzandt@live.nl
   Redactie kerkblad  Mevr.  E.R. Kuik- van Wijk    kerkblad-zg@live.nl
   Redactie kerkblad  Mevr.  A.R. Smit    kerkblad-zg@live.nl
   Webmaster  Mevr.  E.R. Kuik- van Wijk    webmaster-zg@outlook.com
   Zaalbespreking Agora  Mevr.  A.H.J. Emmelkamp  0596-857413  anjaemmelkamp@hotmail.com

‚ÄčVoor overige contactgegevens wordt verwezen naar de actuele gemeentegids en het kerkblad.
 
terug