Overzicht diverse contactgegevens Overzicht diverse contactgegevens
 Sectie  Functie  Dhr/  Mevr  Naam  Tel  Email
   Kerkelijk werker   Mevr.   J. Bakker- Elzinga  050-3015490   
   Preses  Dhr.  M.A. Duisterwinkel  0596-581498  
   Scriba  Mevr.  A.R. Smit  0596-582190
 1  Ouderling  Mevr.  S. van Dijk  0596-582004  
 2  Ouderling, moderamen  Dhr.  J. Beukema  0596-880600  
 2  Ouderling  Mevr.  A.H. Beukema- Oldenhuis  0596-880600  
 3  Ouderling  Mevr.  H. Krüger- de Haan  0596-581257  
 4  Ouderling  Mevr.  A.J. Emmelkamp- van der Veen 0596- 581261  
   Jeugdouderling  Mevr.  P.A. Rijkens  0596-581238  
           
 1  Diaken  Mevr.  K. Bakker- Flikkema  0596-581620  
 2  Diaken  Dhr..  M.A. Duisterwinkel  0596-581498  
 3  Diaken  Dhr.  H.D. Brondijk  0596-581276  
 4  Diaken  Dhr.  W. Huijzer    
           
   Ouderling kerkrentmeester  Dhr.  K.L. Feitsma  0596-572949  
   Ouderling kerkrentmeester  Mevr.  C.A. Bakker- Duisterwinkel  0596-582309  
   Koster 't Zandt  Dhr.  J. Datema  0596-581290  
   Koster 't Zandt  Dhr.   J. Beukema  0596-880600  
           
   Preekvoorziener  Mevr. S. van Dijk  0596-582004  
   Beamerteam  Mevr.  G. Koiter  0596-571681    
   Jeugdwerk        
   Kerkelijk bureau  Dhr.  R.P. Kruger    
   Redactie kerkblad  Mevr.  E.R. van Wijk    
   Redactie kerkblad  Mevr.  A.R. Smit    
   Webmaster  Mevr.  E.R. van Wijk    
   Zaalbespreking Agora  Mevr.  A.H.J. Emmelkamp  0596-857413  

Voor overige contactgegevens wordt verwezen naar de actuele gemeentegids
 
terug