Overzicht diverse contactgegevens Overzicht diverse contactgegevens

 Sectie  Functie  Dhr/  Mevr  Naam  Tel  Email
   Kerkelijk werker   Mevr.   J. Bakker- Elzinga  050-3015490   
   Consulent   Dhr.  S. Alblas  050-3011885  
   Preses  Mevr.  N.C. Wiersma-Oosterhoff  0596-582088  
   Scriba  Mevr.  A.R. Smit  0596-582190  
 1  Ouderling  Mevr.  S. van Dijk  0596-582004  
 2  Ouderling  Mevr.  J. Zuur- Bolwijn  0596-581506  
 3  Ouderling  Mevr.  H. Krüger- de Haan  0596-581257  
 4  Ouderling  Mevr.  W. van der Laan- Alta  0596-567377  
  Jeugdouderling  Mevr.  P.A. Rijkens  0596-581238  
           
 1  Diaken, moderamen  Dhr.  H.G. Smit  0596-582118  
 2  Diaken  Dhr..  M.A. Duisterwinkel  0596-581498  
 3  Diaken  Dhr.  H.D. Brondijk  0596-581276  
 4  Diaken  Mevr.  C. Feitsma- Vergeer  0596-572949  
           
   Ouderling kerkrentmeester  Dhr.  K.L. Feitsma  0596-572949  
   Ouderling kerkrentmeester  Mevr.  C.A. Bakker- Duisterwinkel  0596-582309  
   Koster 't Zandt  Dhr.  J. Datema  0596-581290  
   Koster 't Zandt  Dhr.   J. Beukema  0596-880600  
   Koster Godlinze  Fam.  J. Dwarshuis  0596-581292  
   Preekvoorziener  Mevr.  J.A.D Beukema  0596-581616  
   Beamerteam  Mevr.  G. Koiter  0596-571681  
   Jeugdwerk        
   Kerkelijk bureau  Dhr.  R.P. Kruger    
   Redactie kerkblad  Mevr.  E.R. van Wijk    
   Redactie kerkblad  Mevr.  A.R. Smit    
   Webmaster  Mevr.  E.R. van Wijk    
   Zaalbespreking Agora  Mevr.  A.H.J. Emmelkamp  0596-857413  

‚ÄčVoor overige contact gegevens wordt verwezen naar de actuele gemeentegids
 

terug