Passage 20 december Passage 20 december

Passage, Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs) overtuiging. 

Op woensdag 20 december vieren we met elkaar het kerstfeest met als thema: de weg naar het Licht. Voorafgaand aan de viering hebben we een gezamenlijke broodmaaltijd. De aanvangstijd is 18.00 uur in Agora.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze voorzitter Neeltje Wiersma op tel.nr. 0596-582088 of bestuurslid Sanny van Dijk, tel.nr. 0596-582004. 

U bent van harte uitgenodigd!

 

terug