Verenigingen Verenigingen
Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Passage
  • Christelijke Muziekvereniging "Oranje”
Passage
 

 
 
Passage, Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen.
Passage is een vereniging met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur.
Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.
Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs)overtuiging. Passage is landelijk georganiseerd en verdeeld over ongeveer 400 plaatselijke afdelingen met in totaal zo’n 23.000 leden. De afdeling ’t Zandt is een kleine afdeling (22 leden) maar gezellig, leerzaam en actief. Wij komen één keer per maand bij elkaar en nodigen daarbij een spreker uit.

Programma PASSAGE seizoen 2019-2020

18 september 2019: Op deze avond vieren wij het 100jarig bestaan van de Christelijke Vrouwenbeweging.

1 oktober 2019: Viering 100 jaar Christelijke vrouwenbeweging in Utrecht.

16 oktober 2019: Spreker: Een officier van Justitie uit Groningen.
Onderwerp: Het werk van het Openbaar Ministerie en strafrecht.

20 november 2019: Spreker:  Mevr. Els Zwerver uit Loppersum.
Onderwerp: Kerstvloed in 1717. Mevr. Zwerver gaat vertellen over de verwoestende vloed die ook in deze regio veel schachtoffers heeft gemaakt.

14 november 2019: Kunst, Cultuur en Literatuurdag in Haren.
Spreekster: Joke Verweerd (schrijfster) met als thema: Verlangen…en er is een lezing van de Amsterdamse School.

18 december 2019: Kerstviering met een met elkaar gemaakte liturgie en een broodmaaltijd.

15 januari 2020: Spreker: Dhr. en mevr. Nijhof-Reimert uit Uithuizen.
Onderwerp: Mevrouw Nijhof is tropenarts en heeft samen met haar man een Medisch Project in Congo opgezet, bij de Mbendjele. Ze zijn getuige geweest van de slechte gezondheidstoestand van de bevolking in het bos. Door dit project willen ze munt slaan uit hun (voormalige) positie in Congo, hun middelen en hun kennis om de gezondheidszorg voor de bosjesmensen te verbeteren.

19 februari 2020: Spreker: Mevr. Hoogvliet uit de Wilgen bij Drachten.
Onderwerp: Hoeden. Prinsjesdag, Haringparty, Ascot, Trouwdag, Receptie of een gewoon een hoed voor op het strand of in de stad. Elke hoed wordt exclusief door haar gemaakt. Onder haar klanten zijn bekende Nederlanders, ministers, kamerleden maar ook bruidjes en hun moeders.

18 maart 2020: Spreker: Mevr. Poelman-Duisterwinkel uit Aduard.
Onderwerp: Pasen. We hebben dan een Paasmaaltijd en mevr. Poelman verzorgt voor ons een Paasliturgie.

15 april 2020: Spreker: Mevr. Van der Louw uit Wagenborgen.
Onderwerp: Gekleurd gekleed. Mensen zijn prachtig zoals ze zijn en het is inspirerend om er achter te komen welke kleuren bij ze passen. 

(www.passagevrouwen.nl)


 
Christelijke Muziekvereniging “Oranje” ’t Zandt
 
“Oranje” is opgericht op 22 februari 1922, en telde toen 16 leden. De oorlogsjaren waren niet gemakkelijk voor “Oranje”. Niet alleen omdat het ledental terug liep, maar zeker omdat het gehele archief vanaf de oprichting van de vereniging vernietigd moest worden omdat het de naam “Oranje” droeg. Ook mocht de naam “Oranje” gedurende de oorlogsjaren niet meer gevoerd worden. De naam werd toen tijdelijk veranderd in cmv “Excelsior”. Al meer dan 90 jaar zorgt “Oranje” voor een levendige muziektraditie in ’t Zandt. Gezien de activiteiten van ons 22 leden tellende vereniging, kan “Oranje” een echte dorpsfanfare worden genoemd. Diverse dorpsaangelegenheden worden door ons muzikaal ondersteund. Daarbij valt te denken aan de intocht van Sinterklaas, een rondgang door het dorp op kerstochtend, ons openluchtconcert  i.s.m. Jan Bakker (Jan de Patatman) en het begeleiden van kerkdiensten. Grote jaarlijkse evenementen zijn het deelnemen aan festivals en ons najaarsconcert.
“Oranje” is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. De fanfare staat sinds 1997 onder leiding van dirigent Jogchum Rooda uit Assen. “Oranje” repeteert op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in zaal Agora. Nieuwe leden en of leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom.

(www.cmvoranje.nl)
terug