Verenigingen Verenigingen

Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Passage
  • Christelijke Muziekvereniging "Oranje”
Passage
 

 
 
Passage, Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen.
Passage is een vereniging met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur.
Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.
Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs)overtuiging. Passage is landelijk georganiseerd en verdeeld over ongeveer 400 plaatselijke afdelingen met in totaal zo’n 23.000 leden. De afdeling ’t Zandt is een kleine afdeling (22 leden) maar gezellig, leerzaam en actief. Wij komen één keer per maand bij elkaar en nodigen daarbij een spreker uit.

Programma PASSAGE seizoen 2016-2017
 
21 september 2016
Dhr. K. May, Noordlaren
Belevenissen  van een deurwaarder.
 
19 oktober
Mw. Medema-de Vlieger, Groningen
Het mobiel medisch team van de Traumahelikopter Groningen
 
16 november
Mevr. Visser-Douma, Groningen
Voeding met E-nummers.
 
17 november
Gewestelijke Ontmoetingsdag voor alle leden te Zuidhorn
In het ochtendprogramma mogen we verwelkomen een hele bijzondere vrouw,
Mw. Mona Keijzer, Tweede Kamerlid van het CDA.
In het middagprogramma zal, voor de nodige ontspanning optreden:
Vocaal Ensemble Intermezzo

 
In november/december organiseren we een crea-ochtend waar we samen iets leuks voor de kerst gaan maken.
 
21 december
Kerstviering
 
18 januari 2017
Mw. A. Niehuis
Buurtzorg Loppersum
 
15 februari Jaarvergadering
Dhr. E. Boerma, Uithuizen
Het ontstaan van de boerderij vol antiek en oudheden
 
22 maart
Mw. G. Kloek-Mol, Ter Apel
“ Geloven met je Handen” Christelijke
Schilderkunst
 
19 april
Dhr. S. van der Poel, Groningen
De joden van de stad Groningen

(www.passagevrouwen.nl)


 
Christelijke Muziekvereniging “Oranje” ’t Zandt
 
“Oranje” is opgericht op 22 februari 1922, en telde toen 16 leden. De oorlogsjaren waren niet gemakkelijk voor “Oranje”. Niet alleen omdat het ledental terug liep, maar zeker omdat het gehele archief vanaf de oprichting van de vereniging vernietigd moest worden omdat het de naam “Oranje” droeg. Ook mocht de naam “Oranje” gedurende de oorlogsjaren niet meer gevoerd worden. De naam werd toen tijdelijk veranderd in cmv “Excelsior”. Al meer dan 90 jaar zorgt “Oranje” voor een levendige muziektraditie in ’t Zandt. Gezien de activiteiten van ons 22 leden tellende vereniging, kan “Oranje” een echte dorpsfanfare worden genoemd. Diverse dorpsaangelegenheden worden door ons muzikaal ondersteund. Daarbij valt te denken aan de intocht van Sinterklaas, een rondgang door het dorp op kerstochtend, ons openluchtconcert  i.s.m. Jan Bakker (Jan de Patatman) en het begeleiden van kerkdiensten. Grote jaarlijkse evenementen zijn het deelnemen aan festivals en ons najaarsconcert.
“Oranje” is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. De fanfare staat sinds 1997 onder leiding van dirigent Jogchum Rooda uit Assen. “Oranje” repeteert op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in zaal Agora. Nieuwe leden en of leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom.

(www.cmvoranje.nl)