Verenigingen Verenigingen

Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Passage
  • Christelijke Muziekvereniging "Oranje”
Passage
 

 
 
Passage, Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen.
Passage is een vereniging met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur.
Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.
Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs)overtuiging. Passage is landelijk georganiseerd en verdeeld over ongeveer 400 plaatselijke afdelingen met in totaal zo’n 23.000 leden. De afdeling ’t Zandt is een kleine afdeling (22 leden) maar gezellig, leerzaam en actief. Wij komen één keer per maand bij elkaar en nodigen daarbij een spreker uit.

Programma PASSAGE seizoen 2017-2018
 
20 september 2017
Dhr. Nijboer uit Ten Boer is sportarts en zal ons iets vertellen over artrose of, zoals het in de volksmond wel wordt genoemd, gewrichtsslijtage.

18 oktober 2017
Dhr. Roelofs van de stichting Inlia uit Groningen komt ons iets vertellen over het werk van de stichting. Inlia bemiddelt en probeert oplossingen te zoeken in vaak uitzichtloze situaties van vluchtelingen. 

15 november 2017
Dhr. de Vries uit Delfzijl heeft foto’s en verhalen over zijn reis naar Canada en Alaska.

20 december 2017
Kerstviering

17 januari 2018
Ds. Ferwerda uit Delfzijl houdt een lezing over “Geloven in veranderende tijden”.

21 februari 2018
Mevr. Laarakker uit Aduard komt vertellen over de Stichting Ban Reng Khai, het zijdeproject in Thailand met prachtige voorbeelden. De stichting is een kleinschalig project in het droogste en armste deel van Oost Thailand en heeft als doel de bevolking haar leven in eigen hand te nemen met dit zijdeproject. ook is er het Learning 4 Living Studiefonds opgericht.

21 maart 2018
Ds. Mevr. Middeljans uit Gasselternijveenschemond vertelt over Pasen vroeger en nu.

18 april 2018
Jan en Pauline uit Allingawier vertellen over hun avonturen bij “Boer zoekt vrouw” en hoe het er achter de schermen aan toe gaat.

(www.passagevrouwen.nl)


 
Christelijke Muziekvereniging “Oranje” ’t Zandt
 
“Oranje” is opgericht op 22 februari 1922, en telde toen 16 leden. De oorlogsjaren waren niet gemakkelijk voor “Oranje”. Niet alleen omdat het ledental terug liep, maar zeker omdat het gehele archief vanaf de oprichting van de vereniging vernietigd moest worden omdat het de naam “Oranje” droeg. Ook mocht de naam “Oranje” gedurende de oorlogsjaren niet meer gevoerd worden. De naam werd toen tijdelijk veranderd in cmv “Excelsior”. Al meer dan 90 jaar zorgt “Oranje” voor een levendige muziektraditie in ’t Zandt. Gezien de activiteiten van ons 22 leden tellende vereniging, kan “Oranje” een echte dorpsfanfare worden genoemd. Diverse dorpsaangelegenheden worden door ons muzikaal ondersteund. Daarbij valt te denken aan de intocht van Sinterklaas, een rondgang door het dorp op kerstochtend, ons openluchtconcert  i.s.m. Jan Bakker (Jan de Patatman) en het begeleiden van kerkdiensten. Grote jaarlijkse evenementen zijn het deelnemen aan festivals en ons najaarsconcert.
“Oranje” is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. De fanfare staat sinds 1997 onder leiding van dirigent Jogchum Rooda uit Assen. “Oranje” repeteert op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in zaal Agora. Nieuwe leden en of leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom.

(www.cmvoranje.nl)

terug