Visie en beleid Visie en beleid
Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Link naar beleidsplan
  • Logo met uitleg
  • Visie
  • Plannen komende jaren
 
Link naar beleidplan
Beleidsplan

Logo met uitlegMet de fusie van de kerken van ’t Zandt en Godlinze is er ook een gemeenschappelijk logo ontworpen. Om het logo wat beter te begrijpen volgt nu een korte uitleg. In het logo zien we beide kerken van ’t Zandt en Godlinze, ze vertonen in de buitenvorm veel gelijkenis, de vorm van de ramen laat de echte identiteit zien. Het kruis staat in het midden en verbindt de beide kerken met elkaar. Het is een leeg kruis, omdat de nadruk gelegd wordt op de wederopstanding van Christus. We geloven in een levende God die ons tot een licht is, vandaar ook de zon op de achtergrond, die beide kerken rijkelijk verlicht. In het logo schijnt het licht binnen de kaders van een driehoek. De driehoek staat voor de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Binnen de driehoek is het licht, maar daarbuiten is het donker. Dat zien we aan de kerkgedeeltes die buiten de driehoek vallen. Dat betekent dat een leven zonder die Drie-eenheid een leven in duisternis is. En toch zien we buiten de driehoek ook lichtstralen, omdat God daar ook wil zijn. Als we de ramen van de beide kerken bekijken, zien we binnen licht branden, dat wil zeggen dat ook wij zelf dat licht naar buiten uit moeten stralen. Dan zien we vervolgens het eerste en het laatste teken uit het Griekse alfabet: de alfa en de omega. Het begin en het einde zoals God zichzelf noemt in het boek Openbaringen. De tekens staan gegrift in de hoekstenen van beide kerken. Tenslotte staan beide kerken op de bijbel, die het fundament is van onze kerk. Het kerkgebouw van Godlinze is verkocht in 2017. De afbeelding van het kerkgebouw in het logo staat symbool voor het deel van onze geloofsgemeenschap, dat woonachtig is in Godlinze. Twee dorpen, één geloofsgemeenschap.
 
Visie
 
Wij dromen van een  kerk in ’t Zandt-Godlinze die een krachtige uitstraling zowel naar binnen als buiten heeft. Een kerk waarin generaties zich verbonden voelen met elkaar en waarbij enthousiaste, betrokken gemeenteleden meedenken en doen in diensten en gemeentewerk. Een plaats waar we samen ons geloof in God belijden en waar zijn Woord wordt gehoord.

Ons motto “Werken aan een kerk met uitstraling” geeft aan dat we samen als gemeente zichtbaar kerk willen zijn voor de mensen om ons heen.

 
Plannen komende jaren

Waar we de komende jaren aan willen werken:

 
• Streven naar behoud van zelfstandigheid in onze dorpen, met een predikant of kerkelijk  werker die bevoegd is om sacramenten te bedienen
• Initiatieven tot verdere samenwerking in clusterverband
• Betrokkenheid stimuleren in diensten en bij andere activiteiten
• Kinder- en jeugd- en overige activiteiten blijven aanbieden
• Eenvoudig te besturen kerk
• Zichtbaar zijn in en voor dorpen
• Actief blijven zoeken naar financiële mogelijkheden
terug