Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst:
16 februari, H.A., Mevr. J. Elzinga, Groningen, 9.30 uur
Ouderlingen: P.Rijkens  , J.Beukema
Diaken: I.Bakker
Collecten:
1e collecte: kerk
2e collecte: diaconie
Oppas: M. Kuik, E. Kuik
Koster:
Dhr. J.Datema, tel. 581290

Moderamen
Het moderamen vergadert donderdag  13 februari om 19:30 uur

Koffiedrinken na de dienst
Zondag 16 februari is er na de dienst gelegenheid om samen koffie, thee of fris te drinken.

Passage afd. ’t Zandt
Op woensdag 19 februari hebben we onze jaarvergadering. Rond 20.30 uur komt onze spreekster, mevr. Hoogvliet uit de Wilp, een lezing houden over hoeden. Prinsjesdag, Haringparty, Ascot in Engeland, Trouwdag, Receptie, Cocktail Party of gewoon een hoed voor op het strand of in de stad. Elke hoed wordt exclusief door haar gemaakt. Onder haar klanten zijn vele bekende Nederlanders, ministers, kamerleden, maar ook bruidjes en bruidsmoeders.
Vrouwen die deze avond willen bijwonen zijn van harte welkom vanaf 20.30 uur in Agora. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze voorzitter Mevr. Gré Koiter op tel.nr. 0596-571681 of bestuurslid mevr. Sanny van Dijk, tel.nr. 0596-582004.

Jarige
Woensdag 19 februari mag br. M. Grashuis, Terhornseweg 2, 9914 TC Zeerijp zijn 77e verjaardag vieren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
 
terug