Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst:
8 december, 2e advent, ds. H. Pol - Zuidhorn, 9:30 uur
Ouderlingen: P.Rijkens  , K. Feitsma
Diaken: H.Brondijk
Collecten:
1e collecte: diaconie
2e collecte: Leprastichting. De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps.
Oppas: A. Feitsma, G. Westerhuis
Kindernevendienst: G. Westerhuis
Koster:
Dhr. J.Datema, tel. 581290

Regiodienst
Op zondagavond 8 december is er om 19:00 uur een regiodienst in de Vredekerk in Loppersum. Meer info.
terug