Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst:
24 november, laatste zondag kerkelijk jaar, mevr. J. Elzinga - Groningen                , 9:30 uur
Ouderlingen: A.Emmelkamp, K.Feitsma
Diaken: M.Duisterwinkel
Collecten:
1e collecte: pastoraat
Eenzaamheid. In veel gemeenten zijn activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijk te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren.
2e collecte: onderhoud
Koster:
Dhr. J.Datema, tel. 581290


Hoe bruikbaar is een kwetsbaar mens!
Op donderdag 21 november komen we weer bij elkaar, de avond begint om 19:30 uur in Agora.
Kopij kerkblad
Kopij voor ons kerkblad kan ingeleverd worden tot en met zaterdag 23 november.
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
De laatste zondag van het kerkelijk jaar zou je ook kerkelijk oudjaar kunnen noemen. En zoals onder ons gebruikelijk is, kijken we op deze laatste zondag terug en herinneren we ons de namen van hen, die ons dit jaar ontvallen zijn. Familie van in dit (kerkelijk) jaar overleden gemeenteleden nodigen we als kerk uit om deze dienst bij te wonen. Laten we onze geliefden gedenken met verwondering in ons hart: God ging mee, de jaren door, en Hij zal dat blijven doen, totdat Hij komt. Zou Hij dan niet vandaag voor ons, en voor het geslacht na ons, een toevlucht willen zijn? Want Hij weet toch van mijn verdriet! Van die lege plaats in mijn leven. Laat dat onze troost zijn op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Catechisatie 12+ groep
De 12+ groep komt maandag 25 november bij elkaar om 19.15 uur bij Petra.
Jarige
Maandag 25 november mag br. F. Beukema, Hoofdweg 27, 9908 PA Godlinze zijn 86e verjaardag vieren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Kerkenraadsvergadering
De kerkenraad vergadert woensdag 27 november in Agora, aanvang 19:30 uur
 
terug