Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst:
9 februari, Voorbereiding H.A., Ds. J. Schimmel, Spijk, 9.30 uur
Ouderlingen: H.Kruger, S.van Dijk
Diaken: M.Duisterwinkel
Collecten:
1e collecte: kerk
2e collecte: Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. Ze zijn tegen onrecht en sluiten niemand uit.
Koster:
Dhr. J.Beukema, tel. 880600

Hoe bruikbaar is een kwetsbaar mens!
Op donderdag 6 februari komen we weer bij elkaar, de avond begint om 19:30 uur in Agora.

Maatschappelijk thema
Vrijdag 7 februari is er weer een maatschappelijk thema avond voor de jeugd, we beginnen om 19:30 uur in Agora.

Catechisatie 12+ groep
De 12+ groep komt maandag 10 februari bij elkaar om 19.15 uur bij Petra.

Moderamen
Het moderamen vergadert donderdag  13 februari om 19:30 uur

Jaarverslag 2019
Binnenkort wordt het jaarverslag 2019 gemaakt. Hierbij het verzoek aan alle kerkelijke instellingen, commissies en verenigingen om kopij voor het jaarverslag in te leveren voor 13 februari bij de scriba ().
terug