Zondag 16 mei 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. S. Alblas, Bedum
Zondagsdienst (livestream)
Ouderling: Ouderling: A.Emmelkamp. Diaken: W.Huijzer. Collecte: Diaconie

terug