Zondag 30 mei 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. J. Helmantel, Midwolda
Zondagsdienst (livestream)
Ouderling: Ouderling: S.van Dijk. Diaken: H.Brondijk. Collecte: Artsen zonder grenzen

terug