Zondag 4 jul 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. G. Segger, Winsum
Zondagsdienst (livestream)
Ouderling: Ouderling: H.Kruger. Diaken: H.Brondijk. Collecte: Binnenlands diaconaat

terug