zondag 31 oktober 2021  om 10:00
Voorganger: Dhr. P. Ketting, Zandeweer
Schoenendoos/jeugddienst
Ouderling: Ouderling: A.Emmelkamp. Diaken: H.Brondijk. 1e collecte: Daklozen opvang Open Hof Groningen; 2e collecte: Onkosten Schoenendoosactie.

terug