zondag 21 augustus 2022 om 09:30

Zomerdienst, Irenekerk , Bierum
Voorganger(s): Ds. J. Kroon, Grijpskerk
Ouderling(en): 1e collecte: CooP-Africa ; 2e collecte: Kerk. 3e collecte: Diaconie

terug