zondag 4 september 2022 om 09:30

Voorbereiding H.A.
Voorganger(s): Dhr. P. Ketting, Zandeweer
Ouderling(en): Ouderling: E.Alberts. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Beukema. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand. 1e collecte: Werelddiaconaat; 2e collecte: Onderhoud.

terug