Groothuisbezoek Groothuisbezoek

Zondag 20 januari hebben we na de dienst een "Running Lunch" n.a.v. ons jaarthema: "Wandelen met God". U en jij wordt van harte uitgenodigd om mee te doen.

Na de dienst drinken we eerst koffie in Agora. Daarna krijgt u een route en een vraag mee waarover u met elkaar van gedachten kunt wisselen. We gaan twee aan twee, net als de Emmaüsgangers, op pad. Onderweg is er twee keer een stop waar u een gedeelte van de lunch geserveerd krijgt.

We sluiten samen af in Agora. Voor de kinderen is er iets spannends onderweg.

De kerkenraad.

terug